This information has been copied from the original version, which is in the language of The Netherlands. Source.

Note: An outline is provided for the bridge student in Dutch by Bridge Maart 2000.

Note: The following is a translation of the introduction for this publication by the Bridge Federation of The Netherlands.

Bidder Meijer ® Green is a standard bidding system for bridge players, who like simplicity and clarity. The main purpose of the system is that partners (and opponents!) understand what is happening at the bridge table. Bidder Meijer ® Green, established by the Dutch Bridge Bond, connect with what almost everyone plays in The Netherlands. In this book, the system is fully explained. The description is the emphasis on natural structure of the offer. The exercises in each chapter and the bidding competitions give you the option to test Bidder Meijer ® Green together with your partner. A system map of Bidder Meijer ® Green is included.

Note: The original description in the language of The Netherlands is included below. Apologies if several characters do not appear correctly.

Biedermeijer ® Groen is een standaard biedsysteem voor bridgers die houden van eenvoud en duidelijkheid. Het belangrijkste doel van het systeem is dat partners onderling (en tegenstanders!) begrijpen wat er aan de bridgetafel gebeurt. Biedermeijer ® Groen is vastgesteld door de Nederlandse Bridge Bond en sluit daarmee aan bij wat vrijwel iedereeen in Nederland speelt. In dit boekje wordt het systeem volledig uitgelegd. Bij de beschrijving is de nadruk gelegd op de 'natuurlijke' opbouw van het bieden. De oefeningen bij elk hoofdstuk en de biedwedstrijden geven u de optie Biedermeijer ® Groen samen met uw partner te testen. Een systeemkaart van Biedermeijer ® Groen is bijgesloten.

     
     

Het Project Biedermeijer Groen

Eenvoudig en duidelijk bieden

Haat u ook die ellenlange besprekingen als u eens met een andere partner wilt spelen? Lijkt het u heerlijk als iedereen op het toernooi waaraan u deelneemt begrijpelijk bridge speelt? Dan moet u meer lezen over 'Het Project'.

Deze geheimzinnige titel verbergt iets dat toch tamelijk eenvoudig is. De NBB heeft een aantal standaard biedsystemen opgezet voor spelers van verschillende niveaus. De namen voor deze systemen: Biedermeijer® Groen (het eenvoudigste systeem), Biedermeijer® Blauw (een ingewikkelder variant) en Biedermeijer® Rood, voor wedstrijdspelers. We gaan nu van start met 'Groen'. Elders op deze website worden Biedermeijer® Blauw en Biedermeijer® Rood in de steigers gezet.

Biedermeijer® Groen is voor de beginnende spelers of voor diegenen die het spel graag eenvoudig willen houden. Cursisten die de eerste twee delen van Van Start tot Finish of Leer Bridge met Berry Westra onder de knie hebben, spelen ongeveer volgens Biedermeijer® Groen.

Ik heb ooit een partner gehad die me steeds vertelde dat bridge een gemakkelijk spel is. Ik ben het, als minder begenadigde, nooit met hem eens geweest. Bridge is voor gewone stervelingen razend moeilijk. Iedereen die me gaat vertellen dat Biedermeijer® Groen te eenvoudig is, zal ik daarom direct tegenspreken. Wat moet je allemaal niet leren, voordat je een beetje kunt bridgen?

Om te beginnen moet je je allerlei begrippen eigen maken. Wat is een slag? Hoe is de volgorde van kaarten en kleuren, wat is troef, snijden, een deelscore, slem, een redbod...? Samen met het leren van het ingewikkelde biedtaaltje van de huis-, tuin- en keukenbridger vraagt dat voor de meesten meer dan een jaar studie en veel oefening.

Voor al deze 'gewone mensen' is Biedermeijer® Groen. Let wel: deze beschrijving wordt geen bridgecursus maar een opsomming van de inhoud van de 'systeemkaart'. Spelen en tegenspelen zult u door veel oefening (misschien met af en toe een boek of een lesje) veelal zelf moeten leren.

De basis van het systeem is Acol, het natuurlijk biedsysteem uit Engeland dat voor de cursussen van Sint/Schipperheyn en Westra uitgangspunt was. De meeste van de vele oefenhanden komen uit het in 2000 op Bermuda gespeelde wereldkampioenschap.

Het openingsbod
De voorwaarden waaraan uw openingsbod moet voldoen:

* 1, 1, 1 en 1
U belooft 13-21 punten en ten minste een vierkaart in de geopende kleur. Met twee of meer vierkaarten biedt u de laagste kleur eerst. Met twee vijfkaarten biedt u de hoogste kleur eerst.

* 1SA
Open 1SA met 15-17 punten en een evenwichtige hand. Dat wil zeggen elke 4-3-3-3 verdeling, 4-4-3-2 verdeling of 5-3-3-2 verdeling met een vijfkaart in een lage kleur. Een ongedekte doubleton is geen bezwaar.

* 2, 2 en 2
U belooft ten minste acht slagen met de ge-opende kleur als troefkleur. Bovendien zult u veel topkracht hebben (het minimum aantal punten ligt rond de achttien).

* 2
Het conventionele, sterkste openingsbod; een hand waarbij de manche zeker is, of een evenwichtig verdeelde hand met ten minste 23 punten.

* 2SA
U belooft een evenwichtige hand (vergelijk voor de verdeling de vereisten bij 1SA) met 20-22 punten.

* 3 of 4 in een kleur en 5 en 5
U hebt een lange (zevenkaart) of zeer lange kleur; de kracht: minder punten dan een opening; niet kwetsbaar drie slagen minder dan beloofd, kwetsbaar twee slagen minder.

Antwoorden op openings-biedingen
Partner heeft geopend. Wat belooft uw reactie?

* Op 1, , ,

- pas: 0-5 punten.
- twee in partners kleur: een vierkaart mee en 6-9 punten.
- één in een nieuwe kleur: een vierkaart of langer, vanaf zes punten.
- 1SA met 6-9 punten: geen steun in partners kleur en geen vierkaart in een kleur boven de kleur van het openingsbod.
- twee in een nieuwe kleur (lager dan de openingskleur): vanaf tien punten en een vierkaart of langer.
- drie in partners kleur: een vierkaart of langer en 10-11 punten (limietantwoord).
- twee of drie in een nieuwe kleur (enkele sprong): een mooie zeskaart en de kracht van een openingsbod.
- 2SA of 3SA: respectievelijk een limietbod (10-12 punten) of 13-15 punten, om te spelen; dit bod ontkent een vierkaart in een hoge kleur.
- 4/4 (na 1/): steun in partners hoge kleur (12-15 punten) en ten minste een vierkaart mee.

 

* Op 1SA

- pas: 0-8 punten.
- 2: Stayman vraagt naar partners vierkaart in harten of schoppen.
- 2 of 2: Jacoby transferbod: belooft ten minste een vijfkaart in de opvolgende kleur (dus respectievelijk een lange harten- of schoppenkleur).
- 2SA: negen punten, zonder vierkaart har ten of schoppen.
- 3SA: 10-15 punten, om te spelen.

 

* Op 2

- 2: een afwachtbod, d.w.z. geen behoorlijke eigen kleur.
- 2/, 3/: een mooie kleur, minstens een vijfkaart met twee tophonneurs.
- 2SA: een evenwichtige hand vanaf een punt of tien.
Om te onthouden: pas is uitgesloten op partners 2-opening.

 

* Op 2, 2, 2

- 2SA: afwijsbod, geen steun in partners kleur.
- een nieuwe kleur op twee- of driehoogte: een mooie kleur, bij voorkeur een vijfkaart met twee tophonneurs.
- drie in partners kleur: positief, slem is niet uitgesloten. Minstens een slag of drie in de vorm van een honneur in troef, aftroefwaarde (doubleton of singleton in een bijkleur) of azen en heren in een bijkleur.
- de manche in partners kleur: geen sleminteresse, eindbod.

 

* Op 2SA

- pas: 0-3 punten
- 3, Stayman vraagt naar partners vierkaart in harten of schoppen.
- 3 of 3: Jacoby transferbod. Belooft ten minste een vijfkaart in de opvolgende kleur (dus respectievelijk een lange harten- of schoppenkleur).
- 3SA: 4-10 punten, zonder vierkaart harten of schoppen.

 

* Op preëmptieve openingen

- steunen: rekening houdend met de kwetsbaarheid (partner hanteerde de regel van twee of drie).
- 3SA op 3 of 3: wat aansluiting in partners kleur en een mooie hand met stops in de andere kleuren.
Zo, dit was meteen het langste hoofdstuk van deze 'groene' versie van het standaardbiedsysteem.

 

De herbieding
Over de herbieding van de openende hand zwijgen de meeste systeemkaarten. Dat komt vooral omdat deze herbieding gebaseerd is op gezond verstand.

* Op een antwoord in een nieuwe kleur geeft een 1SA-herbieding 13-14 punten aan met een verdeelde hand, zonder een vierkaart steun voor partners kleur.
* Een herbieding van de geopende kleur toont extra lengte (vaak een zeskaart).
* Herbiedingen met een sprong geven altijd extra kracht aan. In SA 18-19 punten met een evenwichtige verdeling. Een sprong in partners kleur belooft een punt of 16-17 punten en een vierkaart steun.

 

Het verdere bieden
Bij Biedermeijer Groen horen wel reverse-biedingen, maar de vierde-kleurconventie zult u pas in 'Blauw' aantreffen.

Een reverse-bod is een bod in een nieuwe kleur, die partner met zijn bijbod heeft overgeslagen. Voorbeelden:

Noord   Zuid
1   1
2    

 

Noord   Zuid
1   2
3    

De eerste situatie wordt wel eens een 'hoge reverse' genoemd (de tweede kleur is hoger dan de eerstgeboden kleur), de tweede situatie een 'lage reverse'.

Een reversebod belooft minstens een punt of zestien. De eerste kleur is bijna altijd een vijfkaart. Het bieden is bovendien forcing, een lage reverse is zelfs mancheforcing.

Ook de antwoordende hand kan reverse bieden. Een reverse in de antwoordende hand is mancheforcing. Een voorbeeld:

Noord   Zuid
1   1
1 SA   2

Voor het verdere bieden van de openende of antwoordende hand zijn nauwelijks regels. Gezond verstand moet hier de oplossing brengen. Het is vaak de antwoordende hand, die in tweede instantie het eindbod bepaalt (of in elk geval een voorstel doet).

De tegenpartij opent het bieden
Als de tegenpartij opent, kunnen spelers van Biedermeijer Groen het volgende doen:

* Volgbod van één of twee in een kleur
Een volgbod op éénniveau mag met minimale waarden (voor een uitkomst of redbod). Het volgbod heeft ruime grenzen: ongeveer 6-16 punten (dat laatste met een hand die niet geschikt is voor een informatiedoublet).

* Informatiedoublet
Steun voor alle ongeboden kleuren en de kracht van een openingsbod. Het (praktisch) verplichte antwoord op een informatiedoublet is de beste kleur en belooft 0-8 punten. Vanaf 9 punten spring je in je beste kleur.

* Volgbod van 1SA
Dit volgbod is vergelijkbaar met het openingsbod van 1SA en belooft een dekking in de door de tegenpartij geopende kleur.

* Sprongvolgbod in een kleur
Een sprongvolgbod belooft een hand vanaf een goed openingsbod met een zeskaart.

Conventionele biedingen
Stayman, Jacoby, de conventionele sterke 2-opening, het informatiedoublet en 4SA als Blackwood: azen vragen.
De antwoorden op 4SA: 5 met nul azen, 5 met één, 5 met twee, enzovoort.
Een negatief doublet, de Multi 2-opening of de Muiderbergse twee maken geen deel uit van BM groen.

Uitkomen en signaleren

* 'kleintje belooft plaatje'
* hoogste van een serie (van VB10 met de V)
* hoogste van een doubleton
* een na hoogste van een waardeloze drie- of vierkaart.

Als u wilt signaleren is een hoge kaart een 'aan'signaal en hoog-laag geeft een even aantal in de betrokken kleur aan.

Keuzemenu?
Ja, ik weet dat we ons niet in vakjes willen laten indelen. Wij Nederlanders zijn niet 'standaard' en het zal ons dus echt niet meevallen om een 'standaardsysteem' te spelen.

We stellen daarom voor een 'keuzemenu' te maken voor een beperkt aantal afwijkingen van het systeem. Een paar voorbeelden:

* De 2-, 2- of 2-biedingen als 'echt en zwak' in antwoord op 1SA.
* De openingen van 1 en 1 beloven minimaal een vijfkaart (met overigens consequenties voor de 1 en 1-opening).
* 1-pas-3 en 1-pas-3 is geen limietbod, maar als sterker, mancheforcing.

In het algemeen is het toegestaan om 'niet-ingewikkelde' en 'niet-afbrekende' afspraken toe te passen binnen Biedermeijer® Groen.

 

 

If you wish to include this feature, or any other feature, of the game of bridge in your partnership agreement, then please make certain that the concept is understood by both partners. Be aware whether or not the feature is alertable or not and whether an announcement should or must be made. Check with the governing body and/or the bridge district and/or the bridge unit prior to the game to establish the guidelines applied. Please include the particular feature on your convention card in order that your opponents are also aware of this feature during the bidding process, since this information must be made known to them according to the Laws of Duplicate Contract Bridge. We do not always include the procedure regarding Alerts and/or Announcements, since these regulations are changed and revised during time by the governing body. It is our intention only to present the information as concisely and as accurately as possible.

 


     
Email Conventions Bridge Sites
     
Home Page I Glossary Home Page II
     
   
  Biedermeijer