This information has been copied from the original version, which is in the language of The Netherlands. Anyone, who wishes to translate this article, the contribution would be greatly appreciated. Source.

Note: This web page for Biedermeijer Rood has not been translated into the English language. Any contribution by a reader and/or visitor who would be greatly appreciated.

Note: The following is a translation of the introduction for this publication by the Bridge Federation of The Netherlands.

Biedermeijer Red is the standard bidding system for the Dutch game player. The system is a logical series of natural events, supplemented by conventions that are fit well. Biedermeijer Red was developed by Mr. Chris Niemeijer. His efforts are based on information from surveys of the area experts of the Ladder Match in the magazine Bridge. This standard may be slightly advanced to get bridge players started immediately. They have a functioning framework, which is the standard usually employed for an individual tournament. In the book are not only the standard methods. There is also much attention to potential abnormalities. This prevents the system from becoming a straitjacket.

Note: The original description in the language of The Netherlands is included below. Apologies if several characters do not appear correctly.

Biedermeijer Rood is het standaard biedsysteem voor de Nederlandse wedstrijdspeler. Het systeem is een logisch geheel van natuurlijke afspraken, aangevuld met conventies die daar goed bij passen. Biedermeijer Rood is door Chris Niemeijer ontwikkeld. Hij deed dat op basis van informatie uit enquêtes onder ‘de biedexperts’ van de Ladderwedstrijd in het blad Bridge. Met dit standaardsysteem kunnen enigszins gevorderde bridgers meteen aan de slag. Ze hebben een raamwerk voor hun afspraken. Het standaardsysteem kan uitstekend gebruikt worden voor een individueel toernooi. In het boek worden niet alleen de standaardmethoden beschreven. Er wordt ook veel aandacht besteed aan mogelijke afwijkingen. Zo wordt voorkomen dat het systeem een keurslijf wordt.

Note: Included is also an article titlled Biedermeijer Rood in revisie, (Biedermeijer Red in revision), written by Mr. Frans Borm and Mr. Chris Niemeijer published in the magazine Bridge in February 2003. The magazine Bridge is the official magazine for the Nederlandse Bridge Bond or the National Federation of Bridge in The Netherlands. This article is in .pdf file format and is also only preserved and archived on this site for future reference.

     
     

Het Project Biedermeijer® Rood:

Nog een maatje groter

Na de versies Biedermeijer® Groen en Blauw krijgen we nu Biedermeijer® Rood. Rood is de kleur van het gevaar en dat klopt ook in dit geval. Het 'rode systeem' levert extra gevaar op voor de tegenstanders, maar ook voor de gebruikers. Het aantal enthousiastelingen dat de mist in ging met het gebruik van de eigen 'Multi', is niet te tellen. En soms slaat het ingewikkelde systeem op een andere manier terug: de tegenpartij slaat er een slag naar en doet dat (toevallig?) goed.

Voldoende gewaarschuwd? Dan laten we onze Biedermeijer-boom weer verder groeien. We behandelen weer eerst de 'zijtakken en de bladeren' die echt bij de boom, het standaard systeem, horen. Daarna volgen korte behandelingen van de extra 'blaadjes', die men straks op de systeemkaart als bijzonderheden kan kiezen. Biedermeijer® Rood is een systeem voor wedstrijdspelers. In de praktijk is aangetoond dat je er kampioen van Nederland en zelfs wereldkampioen mee kunt worden. Daarvoor komt naast een goed biedsysteem natuurlijk nog wat meer kijken.

Maar als het om het bieden gaat, wat zijn de extra's (boven de eenvoudiger standaardsystemen groen en blauw) die helpen om:

- beter uit te zoeken wat het juiste contract is.
- het de tegenpartij lastiger te maken.
- u te wapenen tegen allerlei tussenbiedingen.

 

Uitbreidingen van Blauw
Met als uitgangspunt de standaard systeemkaart van Biedermeijer® Blauw geven we een toelichting op de volgende uitbreidingen:

* Multi 2-opening.
* Muiderbergse 2- en 2-openingen.
* Check Back Stayman (2 na een 1SA-herbieding).
* Ghestem-volgbiedingen.
* Een aantal bijzondere vormen van het doublet.
* Steunbiedingen in competitie.
* Verder maken we enkele duidelijke afspraken over forcing/niet forcing biedverlopen.

Voor het keuzemenu moesten we een greep doen uit een aantal in Nederland veel gespeelde conventies.

 

Multicoloured 2-opening
De Multi is al 40 jaar oud en is in de jaren tachtig in Nederland erg populair geworden. Via de Multi 2 bieden we de 'zwakke twee' (6-10 punten met een zeskaart) in een van de hoge kleuren. Het openingsbod is verder mooi te combineren met enkele sterke handen die we toch ergens binnen ons openingsrepertoire moeten 'opbergen'. We spreken af dat de evenwichtige handen met 23-24 punten in de Multi zitten en ook een hand met negen slagen met een lage kleur.

Er is een goede reden om de Multi niet in Biedermeijer® Groen of Blauw op te nemen. Na Ghestem is de Multi de meest misbruikte conventie van Nederland. Ergernis dus voor de verdediging, maar ook voor 'de aanval'. Als u de Multi en de Muiderberg wilt spelen, valt u dus onder 'Rood'. Het staat u wel vrij een aantal dingen uit het rode systeem die u niet wilt spelen, te schrappen.

Als antwoorden op de Multi zijn alle biedingen in een hoge kleur (tot en met 4) 'pas of bied je kleur'. Dat betekent bijvoorbeeld dat een 2-antwoord op 2 tolerantie (of zelfs mooie steun) in harten belooft. 2SA is het forcing antwoord op 2, waarop de Multi-bieder meestal een goede, of een slechte zwakke twee kan laten horen. Het antwoordenschema mag u zelf maken, maar wij raden aan:

3 zwakke zwakke twee in harten
3 zwakke zwakke twee in schoppen
3 goede zwakke twee in schoppen
3 goede zwakke twee in harten

Met dit schema heeft 2SA altijd een constructieve betekenis. Het voordeel van dit schema is dat het contract altijd in de sterke hand wordt gespeeld. De bekende hand komt op tafel (zie ook BRIDGE van januari 1999 pagina 28.)

 

2 en 2 als Muiderberg
De 2- en 2-opening geven in Biedermeijer® Rood een niet al te sterke hand aan (6-10 punten) met een vijfkaart in de geopende kleur en daarnaast ten minste een vierkaart in een lage kleur. De Muiderberg is in tegenstelling tot de Multi een typisch Nederlands geesteskind (hoewel met een Poolse vader en een Italiaanse moeder).

Ook op de Muiderberg is 2SA het forcing antwoord. Het vraagt de openaar de vierkaart in de lage kleur te bieden of 3 met een 5-5 met klaveren en 3 met een 5-5 en ruiten. 3 en 3 zijn bijzondere conventionele antwoorden.

3 -vraagt om een pas (als klaveren de tweede kleur is) of om 3.
3 -belooft een inviterende hand met steun in de hoge kleur.
Zie ook BRIDGE van juni 1999.

 

Check Back Stayman
Na een opening van één in een kleur, een antwoord van één in een hoge (!) kleur en een herbieding van 1SA van de openaar vraagt 2 van de antwoorder om nadere informatie. Een situatie als deze dus:

West   Noord   Oost   Zuid
    1   pas   1
pas   1 SA   pas   2*

* Check Back Stayman

Soms wordt 'Check Back' verward met Super Stayman, een herbieding van 1SA.
Na het Check Back 2-bod geeft de openende hand een eventuele driekaart steun of een ongeboden vierkaart aan. Antwoorden op drieniveau van zowel de openaar als de antwoorder tonen een maximum en zijn mancheforcing. Check Back is dus ook een manier om het bieden aan de praat te houden; vergelijkbaar met de 'vierde kleur' dus.

Ghestem volgbiedingen
Er zijn allerlei varianten van Ghestem in omloop. We kiezen een simpele variant:

* Een sprong naar 2SA belooft een 5-5 (of langer) in de twee laagste ongeboden kleuren.
* Een sprong naar 3 belooft hetzelfde in de twee hoogste ongeboden kleuren.
* Een bod op tweehoogte in de kleur van de tegenpartij belooft hetzelfde in de hoogste en laagste ongeboden kleur.

Supportdoublet en -redoublet
Er zijn steeds minder doubletten voor straf. In de jongste versie van ons standaardsysteem (enquête in 1998 en 1999) heeft ook het supportdoublet de kiesdrempel gehaald. Het gaat over een situatie als:

West   Noord   Oost   Zuid
            1
pas   1   2   doublet

Met het doublet toont zuid een driekaart steun in schoppen. Zo'n doublet geldt tot twee-in-partners-kleur. Als oost in het voorbeeld 3 had geboden, zou er geen supportdoublet situatie zijn. Bij het supportdoublet hoort ook het supportredoublet. Als oost in het voorbeeld in plaats van 2 doublet zou hebben gezegd, geeft een redoublet van zuid driekaart steun in schoppen aan.

Andere vormen van een doublet: negatief (tot en met 4) en teruggekaatst (idem) maken eveneens onderdeel uit van Biedermeijer® Rood.

Steunbiedingen in competitie
In Biedermeijer® Blauw komen we onder meer de Truscott-conventie tegen: als uw rechtertegenstander partners 1/1-opening doubleert, is uw verhoging met sprong, 3/3 dus, preëmptief en geeft u met 2SA de 'echte limiet' (10-11 punten) aan. Iets vergelijkbaars doen we ook na een volgbod van 'rechts':

West   Noord   Oost   Zuid
    1   2   ??

We spelen 3 nu als preëmptief. Met een 10-11 punts limiethand bieden we 3. Zo'n bod in de kleur van de tegenpartij kan overigens ook sterker zijn. Ook een directe steun naar 4 heeft een preëmptief karakter, bijvoorbeeld een vijfkaart mee en een geschikte distributie.

 

Forcing en niet forcing
Vooral via de Ladderpuzzel in BRIDGE hebben we inmiddels een aantal afspraken gemaakt over het forcing of niet forcing karakter van enkele biedsituaties. Ook die kunnen we tot het standaardsysteem rekenen. Een paar belangrijke:

* Als partner na uw opening met een eigen kleur op tweeniveau antwoordt, is uw verhoging van die kleur naar driehoogte mancheforcing. Dat geldt ook als u als antwoorder de tweede kleur van de openaar die hij op tweeniveau biedt, eentje verhoogt.
* Als de openaar zijn kleur herbiedt, is een nieuwe kleur van de antwoorder op zowel twee- als driehoogte forcing voor een ronde.
* Een antwoord op tweeniveau is forcing tot twee-in-de-geopende-kleur.

 

Keuzemenu bij Biedermeijer® Rood

* Uitbreiding van Niemeijer op 2SA
Op de 2SA-opening kunt u de Niemeijer-conventie nog uitbreiden met transfers naar klaveren (3), naar ruiten (4) of zelfs naar een hoge kleur op vierhoogte (4 voor harten; 4 voor schoppen) met sleminteresse. Het lastig te onthouden 3SA-antwoord op 2SA met een vijfkaart schoppen en een vierkaart harten, laat ik aan de liefhebbers over.

* Verdediging tegen tussenbiedingen op 1SA
Op een volgbod na partners 1SA-opening is het handig een paar goede afspraken te hebben. U kunt bijna niet zonder iets conventioneels, nu u het normale gereedschap, Stayman en transfers, moet missen. Mijn favoriet is Rubensohl (in het kort: een doublet op een natuurlijk volgbod is niet keihard voor straf, maar eerder iets als een verhoging naar 2SA; natuurlijke, niet forcing biedingen van twee-in-een-kleur en transfers vanaf 2SA). Maar de Lebensohl-conventie, waaruit Rubensohl voortkwam, is natuurlijk ook prima. (Zie BRIDGE van december 1999).

* Drury
Op derde- en vierdehandsopeningen van 1 en 1 is 2 conventioneel. Naast uitbreidingen van Biedermeijer® Rood, zijn er natuurlijk ook aanpassingen mogelijk. Met de combinatie van vijfkaarten hoog en een forcing 1SA-antwoord verwijdert men zich flink van het standaardsysteem. Het ligt anders met bijvoorbeeld Michaels cuebid in plaats van Ghestem of met DONT in plaats van de standaard Landy-Multi-Muiderberg combinatie op de vijandelijke 1SA.

 

 

If you wish to include this feature, or any other feature, of the game of bridge in your partnership agreement, then please make certain that the concept is understood by both partners. Be aware whether or not the feature is alertable or not and whether an announcement should or must be made. Check with the governing body and/or the bridge district and/or the bridge unit prior to the game to establish the guidelines applied. Please include the particular feature on your convention card in order that your opponents are also aware of this feature during the bidding process, since this information must be made known to them according to the Laws of Duplicate Contract Bridge. We do not always include the procedure regarding Alerts and/or Announcements, since these regulations are changed and revised during time by the governing body. It is our intention only to present the information as concisely and as accurately as possible.

 


     
Email Conventions Bridge Sites
     
Home Page I Glossary Home Page II
     
   
  Biedermeijer